Merkezi, Doğalgaz Isınma Sistemleri

İnsanlar normal olarak 18°-22°C arasında rahat hissederler. İyi bir ısıtma tesisatında, dış sıcaklığa bağlı olarak, içeride daima sıcaklığın sabit tutulması istenir. Muhtelif yerlere kurulacak ısıtma cihazlarıyla bunu temin etmek hem zor hem de külfetli olduğundan bireysel ya da merkezi ısıtma tesisatı yapmak bir zaruret halini almıştır.

Merkezi  Isıtma sistemi

Merkezi ısıtma sistemlerinde prensip, bir kazan veya grubundan elde edilen ısının; sıcak su, buhar veya sıcak hava ile ısıtılacak mahallere iletilmesidir. Merkezi ısıtmayı sağlamak için çeşitli enerji kaynaklarından faydalanılır. Elektrik enerjisi, güneş enerjisi, katı yakacaklar (odun, kömür vb), sıvı yakacaklar (gazyağı, mazot, fuel-oil, vb.), gaz yakacaklar (doğalgaz vb) ve en çok kullanılanlarıdır. Her yakacak cinsine göre farklı kazanlar kullanılır.

Doğalgaz Tesisatları

  • Sanayi ve Toplu Konut Altyapı Doğalgaz Tesisatları
  • Bina İçi Tesisatı
  • Tesisatın Korunması
  • Gaz Sayaçlarının Montajı
  • İç Tesisatın Korunması
  • Sıcak Su Kazanları, Kombiler, Brülörler
  • Kazan Daireleri ve Tesisat Merkezleri
  • Kazan Dairelerinin Yapımı ve Isıtma Merkezi Planlaması
  • Soğutma Merkezi Makine Dairesi Planlaması